برچسب: حمل و نقل دریایی در ایران

حمل و نقل دریایی لجستیک دریایی چیست

حمل و نقل دریایی لجستیک دریایی چیست

لجستیک دریایی چیست ؟ حمل و نقل دریایی لجستیک دریایی چیست : امروزه لجســتیک دریایی اهمیتی بیش از پیش پیدا کرده است چرا که معیارهایی چون تحویل به موقــع، تحویل با کمترین هزینه و قابلیت اطمینان در تحویل کالا به مشــتری اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. حمل و نقل دریایی یکی از پر اهمیت […]