برچسب: trade topic – موضوع تجارت

تجارت الکترونیک - E-commerce

تجارت الکترونیک – E-commerce

تجارت الکترونیک – E-commerce تجارت الکترونیک – E-commerce :تجارت یا دادوستد انتقال مالکیت کالا و خدمات از یک شخص یا نهاد به دیگری به ازای دریافت چیزی از خریدار است. به طور کلی هرگونه عملی (قابل سنجش و اندازه گیری مادی) را که اشخاص در مقابل کالا یا خدمتی، کالا یا خدمتی را واگذار نموده […]