برچسب: Management of Organizational Behavior

رفتار سازمانی organizational behavior

رفتار سازمانی organizational behavior

رفتار سازمانی organizational behavior رفتار سازمانی organizational behavior :سوت زنی؛ انجام عملی قهرمانانه یا خیانت به سازمان!؟ با تمام شرایطی که گفته شد عمل سوت زنی فی النفسه یک نوع تصمیم گیری به انجام یا عدم انجام یک کار است . تمیز دادن این شرایط و سبک و سنگین کردن وضعیت های پیش روی فرد […]

Management of Organizational Behavior

Management of Organizational Behavior

Management of Organizational Behavior سوت زن یا whistleblowerکیست ؟ Management of Organizational Behavior : سوت زن اصطلاحاً به کسی اطلاق می شود که در درون یک سازمان کار می کند و خلافکاریهای آن را افشا می سازد . این خلافکاریها می توانند شامل انواع حرکت های غیر اخلاقی سازمان و مدیران آن ، از قبیل […]