COD - تجارت الکترونیک چابک|واسطه پستی|پرداخت در محل|انبارداری|پست|بسته بندی|مدیریت توزیع <h1> شرکت تجارت الکترونیک چابک |انبارداری |لجستیک | پرداخت در محل |واسطه پستی</h1>

برچسب: COD

واسطه پستی آنلاین و پرداخت در محل

واسطه پستی آنلاین و پرداخت در محل

واسطه پستی آنلاین و پرداخت در محل واسطه پستی آنلاین و پرداخت در محل: (انلاین ) هزینه قبلا پرداخت شده و فقط بسته به محل تحویل داده میشود پرداخت در محل C.O.D بعد از خرید اینترنتی و قبل از ارسال به خریدار زنگ میزنن واز هویت شخص خریدار مطمئن میشوند و محصول را به  پست […]