برچسب: پیگیری سفارشات در شرکت چابک

پیگیری سفارشات در شرکت چابک

پیگیری سفارشات در شرکت چابک

پیگیری سفارشات در شرکت چابک تعریف پیگیری : پیگیری سفارشات در شرکت چابک : بعد از ارسال و بسته بندی محصولات مراحل ارسال را پیگیری میکنیم که بسته در حال حاضر در کدام مرحله ارسال قرار دارد . که این پیگیری سفارشات توسط یک پنل کاربردی و راحت انجام میشود . که دسترسی همه فروشگاه […]