برچسب: لجستیک دریایی

مدیریت لجستیک بندری لجستیک دریایی

مدیریت لجستیک بندری لجستیک دریایی

مدیریت لجستیک بندری لجستیک دریایی سایت لجستیک بندری مدیریت لجستیک بندری لجستیک دریایی :بندر پایگاهی است ارتباطی میان حمل و نقل دریایی و زمینی، که کار اصلی آن تضمین تداوم کافی جریان کالا و مسافر تا حد قابل انعطاف در زنجیره حمل و نقل می باشد. افزایش چشمگیر وفاداری مشتری در یک دوره کوتاه مدت […]

حمل و نقل دریایی لجستیک دریایی چیست

حمل و نقل دریایی لجستیک دریایی چیست

لجستیک دریایی چیست ؟ حمل و نقل دریایی لجستیک دریایی چیست : امروزه لجســتیک دریایی اهمیتی بیش از پیش پیدا کرده است چرا که معیارهایی چون تحویل به موقــع، تحویل با کمترین هزینه و قابلیت اطمینان در تحویل کالا به مشــتری اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. حمل و نقل دریایی یکی از پر اهمیت […]