برچسب: قیمت گذاری در بازارهای تجارت الکترونیک

قیمت گذاری در بازارهای تجارت الکترونیک

قیمت گذاری در بازارهای تجارت الکترونیک

قیمت گذاری در بازارهای تجارت الکترونیک قیمت گذاری چیست؟ قیمت گذاری در بازارهای تجارت الکترونیک : به طور ساده قیمت گذاری یعنی تعیین قیمت برای کالا یا خدمت. قیمت‌گذاری فعالیتی است که باید تکرار شود و فرایندی مداوم و پیوسته محسوب می‌شود (Shipley,2001) این تداوم ناشی از تغییرات محیطی و عدم ثبات شرایط بازار است […]