برچسب: شکل و شمایل فروشگاه های آینده

شکل و شمایل فروشگاه های آینده

شکل و شمایل فروشگاه های آینده

شکل و شمایل فروشگاه های آینده تصور کنید در راه خانه، اپلیکیشنی را باز می‌کنید و چند قلم از خورد و خوراک روزانه خود را که لازم دارید سفارش می‌دهید. سپس به نزدیکی خانه که رسیدید، آنها را از سوپرمارکت محل خود تحویل می‌گیرید. یا تصور کنید وارد سوپرمارکت بزرگی در نزدیکی محل کار یا […]