اداره پست جمهوری اسلامی ایران - تجارت الکترونیک چابک|واسطه پستی|پرداخت در محل|انبارداری|پست|بسته بندی|مدیریت توزیع <h1> شرکت تجارت الکترونیک چابک |انبارداری |لجستیک | پرداخت در محل |واسطه پستی</h1>

برچسب: اداره پست جمهوری اسلامی ایران

پست جمهوری اسلامی ایران

پست جمهوری اسلامی ایران

پست جمهوری اسلامی ایران تاریخچه پست ایران پست جمهوری اسلامی ایران دوره اول: پست جمهوری اسلامی ایران : ایرانیان نخستین ملتی بودند که از حدود سه هزار سال پیش در زمان سلسله هخامنشی اقدام به تاسیس تشکیلات منظم پست با عنوان “چاپار” کردند. ایرانیان این تشکیلات اداری را از روزگاران بسیار دور بنیانگذاری و سازماندهی […]