برچسب: آشنایی با خدمات شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

آشنایی با خدمات شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

آشنایی با خدمات شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

آشنایی با خدمات شرکت پست جمهوری اسلامی ایران خدمات پستی: پست رستانت کسانی که به هر دلیل آدرس دقیق پستی ندارند، می‌توانند از فرستندگان مرسولات تقاضا کنند تا مرسولات خود را به آدرس یک دفتر و ارائه‌ کارت‌ شناسایی معتبر، دریافت کنند. به این قبیل مرسولات، پست رستانت می‌گویند. در محل نشانی این‌گونه مرسولات رستانت، [...]