سپتامبر 03 2017 ۰comment
E-Commerce chabok

E-commerce

E-commerce

E-commerce یا همان تجارت الکترونیک تا سال ۱۹۹۶  مفهومی جز تبادل الکترونیکی
مستندات (Electronic Data Interchange EDI) نداشته است.

اما درحال حاضر با ایجادوگسترش سایتهای وب EC مفهوم دیگری پیدا کرده است و به تبع این تحویل تعاریف مختلفی برای آن ارائه گردید.

EC= Web + IT

تعاریف مختلف:

• خرید و فروش اطلاعات، محصولات، خدمات و پرداخت هزینه با استفاده از
واسط های الکترونیکی
• تولید، تبلیغ، فروش و توزیع محصولات از طریق شبکه های راه دور
• فعالیت های تجاری که توسط هر کدام از دو روش بالا انجام گیرد
وزارت نیرو به عنوان یکی از گسترده ترین وزارتخانه های کشور که دارای طیف وسیعی از
مشتریان و شرکتها میباشد، الزاماً باید به عنوان یکی از پیشگامان استفاده از دانش و
تکنولوژی بوده تا علاوه بر ارائه خدمات مناسب به مشتریان بتواند نسبت به شرکتهای وابسته
و تابعه نیز وظایف حاکمیتی خود را به خوبی انجام دهد.
استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از مواردی است که سرلوحه کار این
وزارتخانه بوده و همچنان باید به گسترش بیش از بیش آن احتمام ورزد.
یکی از جنبه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، تجارت الکترونیکی میباشد که خود
دارای جنبه های مختلفی است. در ارتباط با ارائه سرویس سریعتر، ارزانتر و بهتر به مشتریان
باید جنبه ی C2B و B2C  تجارت الکترونیک را پیاد هسازی و در زمینه ی ایجاد ارتباط بین
شرکت ها و انجام وظایف حاکمیتی احتمام به را ه اندازی جنبه ی تجارتB2B  و در نهایت G2B
الکترونیک نماید.

دیدگاه خود را وارد کنید