نوامبر 08 2017 ۰comment
مدیریت فناوری اطلاعات هوش تجاری

مدیریت فناوری اطلاعات هوش تجاری

پیش نیازهای استقرار هوش تجاری در سازمان ها

مدیریت فناوری اطلاعات هوش تجاری : آیا همه سازمانها به سیستمهای گزارشگیری هوشمند نیاز دارند ؟

آیا همه آنها توانائی پیاده سازی هوش تجاری را دارند؟

آیا جهت پیاده سازی هوش تجاری باید در سازمان تغییراتی صورت گیرد ؟

آنچه که تحقیقات نشان میدهد اینست که استفاده از هوش تجاری به سرعت در حال رشد است و

سازمانهایی که مقیاس متوسط و بزرگ دارند تمایل بیشتری جهت استفاده از اینگونه سیستمها دارند.

پس از اینکه نیاز به وجود سیستم هوش تجاری در سازمان مشخص شد، سوالی که برای مدیران سازمانها مطرح میشود

اینست که آیا در سازمان آنها آمادگی طراحی و پیاده سازی هوش تجاری وجود دارد یا خیر؟ چه زیر ساختهایی جهت پیاده

سازی هوش تجاری نیاز است و آیا معیارهایی وجود دارد که بر اساس آن بتوان آمادگی سازمان را سنجید؟

هوش تجاری مجموعه توانایی ها، تکنولوژی ها، ابزارها و راهکارهایی است که به درک بهتر مدیران از شرایط کسب و کار

کمک می نماید.

در چارچوب پیشنهادی پیاده سازی هوش تجاری، به طور موثر از سه مهارت تجارت، سازمان و فناوری اطلاعات برای

پیاده سازی هوش تجاری استفاده شده است.

به نوبه خود هر یک از این مهارت ها، تاثیر قابل توجهی در فرآیند پیاده سازی هوش تجاری دارند.

در واقع، هدف از ارائه این چارچوب، معرفی جنبه های درگیر در پیاده سازی هوش تجاری است.

زمینه های اساسی این سیستم، به طور کلی از سه قسمت تشکیل شده است

چارچوب پیشنهادی پیاده سازی هوش تجاری

– مهارت های تجاری: سازمان باید قادر باشد به سرعت تغییرات بازار را برای انطباق فرآیندهایش،

با شرایط موجود تحلیل نماید.

همچنین با توجه به درخواست متعدد مشتریان، با استفاده از ابزارهای مختلف برای تصمیم گیری، نیازها

و انتظارات را اولویت بندی و استراتژی قویی داشته باشد.

مهارت های فناوری اطلاعات :

مدیریت فناوری اطلاعات هوش تجاری :سازمان باید تمام زیرساخت های لازم را در جهت بروز رسانی با شناسایی، جمع آوری و دریافت

داده ها و ذخیره و حفظ آنها فراهم آورد و قادر به یکپارچه سازی داده های موجود باشد.

همچنین با استفاده از فناوری اطلاعات، بر برنامه های هوش تجاری نظارت کند و به این فرآیند به طور موثر کمک نماید.

از بعد تکنولوژی و فنی، وجود نرم افزارهای عملیاتی و میزان بلوغ تکنولوژی اطلاعاتی در سازمان یکی از فاکتورهای

اساسی در استقرار هوش تجاری می باشد. هنگامیکه روند جمع آوری اطلاعات در سازمان بصورت مکانیزه

و از طریق نرم افزارهای کاربردی صورت گیرد، استقرار هوش تجاری در سازمان سریعتر و با سهولت بیشتری انجام می پذیرد.

– مهارت های سازمانی:

سازمانها باید کارکنان خود را برای پیاده سازی این سیستم جدید درگیر نمایند، فرهنگ سازمانی مناسب به وجود آورند،

تلاش برای پیاده سازی به شکل گام به گام نمایند به دلیل اینکه در این بخش، اگر دقت کافی نشود، کارکنان و پرسنل

در برابر تغییرات جدید مقاومت می نمایند.

از سوی دیگر، سازمان باید به کاوش و توصیف داده ها بپردازد و در نهایت آنها را با دقت؛ تحلیل و خلاصه نماید.

در مهارت های سازمانی از بعد مدیریتی، مواردی مانند: میزان حمایت مدیریت ارشد سازمان از پروژه اهمیت بسزائی دارد.

پیاده سازی هوش تجاری در مقیاس سازمانی یکپارچگی در کلیه واحدهای سازمان را منجر میشود که این مسئله نیازمند

حمایت همه جانبه بخشهای مختلف و تمایل آنها جهت به اشتراک گذاشتن داده های مربوط به خود میباشد.

میزان آشنائی مدیران سازمان با ابزارهای تحلیل اطلاعات معیار دیگری است که بر اساس آن میتوان توانائی سازمان را در اینگونه پروژه ها سنجید.

مدیریت فناوری اطلاعات هوش تجاری

www.echabok.ir

مطلب قبلی …

ادامه مطلب …

دیدگاه خود را وارد کنید