سپتامبر 23 2017 ۰comment
مدیریت در تولید

مدیریت در تولید

مدیریت در تولید

۱⃣ سرمایه گذاری بر وقت تان، چگونگی سرمایه گذاری شما بر اموال تان را نیز نشان می دهد.

افراد باهوش و ثروتمند از ارزش زمان آگاهی دارند. آنها هر لحظه، دقیقه، ساعت، هفته، ماه و سال

را برای سرمایه گذاری بیشتر غنیمت می دانند. شما هم باید همین کار را انجام دهید.

۲⃣ برای تولید بیشتر، باید از عواملی که حواس تان را پرت می کند، پرهیز کنید.

تولید به معنای انجام همزمان چند کار نیست. برعکس کاملا معنای معکوسی دارد.

در واقع مفهوم واقعی آن، انجام کارهای کمتر اما با کیفیت و نتیجه بهتر است.

۳⃣ اگر آنچه را که باید به انجام برسانید به ثمر نرسد، نترسید.

عمدتا ما از انجام کارهایی که نمی خواهیم انجامشان دهیم، پرهیز می کنیم.

بدتر آنکه شک داریم که آیا اصلا می توانیم آن کارها را انجام دهیم.

به همین دلیل هم انجام کارهای تازه و ایده های جدید فشار فراوانی را به ما وارد می آورد.

اما برای انجام کارها، باید با چنین مسائلی روبرو شوید.

۴⃣کار نیکو کردن از پر کردن است. برای به ثمر رساندن کاری تنها نباید با یک یا دو بار انجام

آن انتظار به ثمر رسیدنش را داشت باشید بلکه باید به طور مداوم و در طولانی مدت آن را پیگیری کرد.

۵ اگر آماده شکست خوردن شوید، شکست خواهید خورد.

اگر در راه موفقیت قدم نگذاشته باشید، نمی توانید انتظار موفقیت را نیز داشته باشید.

آنچه امروز انجام می دهید آینده شما را خواهد ساخت.

لطفا برای حمایت از ما عضو کانال تلگرامی ما شوید .

https://t.me/chabokbehkam

دیدگاه خود را وارد کنید