اکتبر 18 2017 ۰comment
مدیریت توزیع در شرکت چابک

مدیریت توزیع در شرکت چابک

مدیریت توزیع در شرکت چابک

 

یکی از قسمت هایی که روز به روز رقابت بیشتری بر سر آن است و می تواند سهم بیشتری از بازار را برای شما

به ارمفان بیاورد توزیع سفارشات و ارسال کالا در نهایت سرعت می باشد.

پس با انتخاب چابک می توانید از سرویس های توزیع همه شرکت ها بدون اینکه با چندین شرکت قرارداد داشته

باشید استفاده نمایید و فقط با اتصال به پنل  سرویس های متفاوتی را می توانید تجربه کنید

 

تعاریف مدیریت‌ زنجیره‌ تامین‌

مفاهیم گوناگونی از مدیریت زنجیره تامین ذکر شده که در سازمان ‌ها و محیط های تجاری و صنعتی

با‌ توجه به‌ ماموریت ‌ها و اهداف به نحوی متفاوت توسعه یافته است. هرچند در این میان اصول‌ کلی‌

کمتر‌ دچار تحول شده است، لیکن جزئیات بسته به سازمان ‌های مختلف و نظریات تحقیق متفاوت می ‌باشد.

به باور‌ مایکل‌ پورتر تمام فعالیت ‌های اصلی و پشتیبانی که سبب ارتقا ارزش محصول و حرکت آن به‌ سمت‌

مشتری‌ می ‌شود را زنجیره تامین گویند.

 

اخبار

انبارداری و لجستیک

دیدگاه خود را وارد کنید