قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

۱– شرکت تجارت الکترونیک چابک به کام خود را متعهد به رعایت قوانین ابلاغی کشور جمهوری اسلامی ایران می داند.

۲- رعایت مقررات پستی از قبیل عدم ارسال ممنوعات پستی مانند مواد آتشزا ، مواد مخدر، کالاهای منافی عفت و غیره در این شبکه مجاز نمی باشد.

۳- کالاهای ارسالی از طریق این شرکت حتما باید دارای مجوزهای وزارت بهداشت درمان  و آموزش پزشکی ،

سازمان غذا و دارو و کالاهای فرهنگی مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را داشته باشد.

۴- شرکت خود را ملزم به رعایت حقوق مشتری داشته و سعی،تلاش خود را برای رضایت مشتری می دارد.