سپتامبر 14 2017 ۰comment
قانون شرکت های اینترنتی در راه تصویب مجلس

قانون شرکت های اینترنتی در راه تصویب مجلس. کسب و کار الکترونیکی در حال گسترش است

قانون شرکت های اینترنتی در راه تصویب مجلس. کسب و کار الکترونیکی در حال گسترش است

وزیر ارتباطات و فناوری ادامه داد: عنایت ویژه به استارت آپ‌ها ونیروهای‌های جوان داریم که اکنون در بخش کسب و کار الکترونیک فعالیت خود را شروع کرده‌ا‌ند.
او در پاسخ به اینکه چه بخشی از فعالیت‌ ونظارت‌ها بر شرکت‌های اینترنتی برعهده وزارت ارتباطات است، گفت:
آن بخشی که‌ در اختیار وزارت ارتباطات قرار دارد این است که زیر ساخت‌های آن‌ها را فراهم کنیم تا بتوانند
در بستر شبکه ملی اطلاعات و شبکه انتقال و پهن باند کشور به فعالیت بپردازند که کار بسیار هزینه‌بر و بزرگی است که این کار انجام شده است.
واعظی بیان کرد:
بخشی از مجوزهایی که به مسایل فنی برمی‌گردد این‌ها به عهده سازمان تنظیم مقررات است
و آن دسته مسائلی که به کسب و کار مربوط است باید با وزیر صنعت و معدن تجارت هماهنگ شود
و بخشی هم مربوط به شکل‌گیری آن برمی گردد که به وزرات کار و تعاون و وزارت اقتصاد مربوط می‌شود.
او با اشاره به جلسه ۴ساعته با مجلس، اظهار داشت:
د راین جلسه وزیر دادگستری، معاونین وزیر صنعیت و معدن وزیر کار و معاون علمی فناوری رییس جمهور
و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای مسئله محتوا حضور داشتند که یک کمیته تشکیل دادیم و یک نماینده
هم از وزارت ارتباطات در این کمیته حضور دارد تا کلیه ساماند‌هی‌ها و اموری که باید در وزارتخانه‌ها تصمیم گیری شود
و در شورای عالی فضای مجازی تصمیم گیری شود مورد بررسی قرار دهند apoteketgenerisk.com.
واعظی با بیان اینکه شرکت‌های اینترنتی یک کسب و کار جدید است، گفت:
ما مصوبات مجلس و قانون به اندازه کافی برای این موضوع نداریم و باید قانون مادر را به مجلس برده و آن را به تصویب برسانیم.

وزیر ارتباطات بیان کرد:

روز گذشته با فراکسیون اشتغال مجلس جلسه یک ساعته داشتیم که با نمایندگانی از فراکسیون‌های مختلف بحث کردیم
و عده‌ای از بزرگان کسب و کارالکترونیک هم حضوریافتند و کمیته مشترکی را تشکیل دادیم که از دولت و مجلس و بخش خصوصی حضور دارند.
او افزود:
مهم‌ترین هدفی که در دولت دنبال می‌کنیم این است که اگر کسب و کار الکترونیکی در حال گسترش است،
لطمه‌ای به کسب و کار سنتی نزند و آشتی و ارتباطی بین کسب و کار سنتی و الکترونیکی برقرار شود.

دیدگاه خود را وارد کنید