نوامبر 05 2017 ۰comment
فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات :پیشرفتهای تکنولوژی به صورت بنیادی جهان را دگرگون ساخته است، و روش و طریقه ای را که افراد

در امور تجاری و شخصی رفتار می کنند تغییر داده است.

به صورت خاص، در طول دو دهه گذشته صنعت بانکداری منابع قابل توجهی را در استفاده از تکنولوژی

های اطلاعاتی سرمایه گذاری نموده است. در پاسخ به خصوصی سازی، رشد شبکه های جهانی و

افزایش سطح درآمدها صنعت بانکداری تکنولوژی های جدید را بر پایه ارائه خدمات به کار گرفته است

که بانکداری الکترونیکی نامیده می شد و هدف از آن دستیابی و حفظ مزیت های استراتژیک می باشد.

تکنولوژی بانکداری الکترونیکی به فعالیت های مالی اشاره دارد که با استفاده

از تکنولوژی الکترونیکی انجام می شود. این طیف از ماشین های تحویل دار خودکار ( ATM) تا دیگر خدمات

مانند پس انداز های مستقیم، پرداخت صورت حساب الکترونیکی، انتقال سرمایه الکترونیکی، تلفن بانک و

بانکداری آنلاین را شامل می شود. این تکنولوژی های الکترونیکی مالی در مراحل مختلف توسعه قرار دارند.

برای مثال ماشین های تحویل دار خودکار نزدیک به ۳۰ سال است که مورد استفاده قرار می گیرند و به طور

گسترده مورد قبول مشتریان قرار گرفته است.

از طرف دیگر تلفن بانک، پرداخت صورت حساب الکترونیکی و بانکداری آنلاین از جمله های فعالیت های اخیر

اضافه شده به خدمات بانک ها می باشد که نیازمند کامپیوتر و اینترنت می باشد و به اندازه ماشین های

تحویل خودکار در میان مشتریان دارای مقبولیت نمی باشد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات

از دید مشتریان بانکداری الکترونیکی مزایای بسیاری برای افراد فراهم می آورد، مانند دسترسی سریع حساب

و موجودی خود، توانایی انتقال های بانکی خود از راه دور و سرمایه گذاری و تکمیل کاربردهای الکترونیکی.

با بانکداری الکترونیکی زمان و مکان مفهوم خود را از دستمی دهند و این خدمات در هر زمان و صرف نظر

از مکانی که افراد در آن قرار دارند قابل دسترسی می باشد.

در سطح سازمانی، کاربرد بانکداری الکترونیکی اجازه می دهد بانک ها به نیازهای مختلف مشتریان در مکان های

متفاوت به صورت همزمان پاسخ گویند. هدف و نیت صنعت بانکداری استفاده آسان تر و مناسب تر مشتریان

از این تکنولوژی ها می باشد. بانکداری الکترونیکی محوری اساسی در کمک به بانک ها در انتقال از مکان های

چند گانه به یک بازار جهانی و پر منفعت می باشد.

رهبران صنعت بانکداری الکترونیکی را برای جستجوی و بدست آوردن مزیت های کاهش در هزینه های پرسنلی

به کار می برند. نگرش ها در مورد ارزشهایی که بانکداری الکترونیکی برای سازمانها به همرا ه دارد بسیار متفاوت

می باشد و شامل بهبود تصویر ذهنی مشتریان، حفظ مشتریان، تعهد مستمر میان بانک ها و مشتریان،

مزیت های رقابتی بر پایه کارایی کسب شده از حوزه های مختلف و افزایش خدمات مشتری می باشد.

بانکداری الکترونیکی همچنین کارکنان را از وظایف تکراری، ساده و روزمره رها ساخته و به آنها اجازه می دهد زمان خود را به

فعالیت های درآمد زا اختصاص دهند.

از منظر مالی، بانکداری الکترونیکی می تواند به طور قابل ملاحظه ای بر نرخ تنزیل بانکداری تاثیر داشته باشد.

به طور ویژه، بانکداری الکترونیکی هزینه های عملیاتی و اداری را کاهش داده و از این طریق مزیت های هزینه ای قابل

ملاحظه ای را برای صنعت بانکداری به همراه دارد . از نقطه نظر رقابتی، مزیت های بانکی خصوصا

از طریق بانکداری الکترونیکی این فرصت را فراهم می اورد تا بانک ها بتوانند با موسسات بزرگ مالی رقابت کنند.

با وجود ظهور این سیستم های تکنولوژی بانکداری الکترونیکی نوآورانه که برای افزایش رفاه زندگی ما و تسهیل انجام

فعالیت های روزانه طراحی شده است، پذیرش مصرف کننده دارای یک نوع تاخیر زمانی می باشد و تعداد.

 

 

www.echabok.ir

ادامه مطلب…

مدیریت ریسک کسب و کار

دیدگاه خود را وارد کنید