نوامبر 18 2017 ۰comment
عصر فناوری اطلاعات عصر انفجار اطلاعات

عصر فناوری اطلاعات عصر انفجار اطلاعات

عصر فناوری اطلاعات عصر انفجار اطلاعات

اهمیت و ضرورت پژوهش

عصر فناوری اطلاعات عصر انفجار اطلاعات :امروزه شرکت ها در سراسر جهان به طور معمول از زاویه ی

هوش هیجانی، کارکنان خود را استخدام کرده، ارتقا و توسعه می دهند.

براساس یک تقسیم بندی نسلی، نسل سوم بیشترین کاربران فضای مجازی در ایران بوده و بیش از نسل های

دیگر در معرض آثار ناشی از شبکه های اجتماعی مجازی اند.

از این رو کنترل و نظارت بر استفاده و کاربرد از شبکه های اجتماعی لازم است که این مهم نخست

از طریق خود آگاهی افراد امکان پذیر است.

افرادی که از هوش هیجانی بالا برخوردار هستند، در برابر بحران ها، آشفتگی ها و بی هویت های ناشی از استفاده

از عضویت در شبکه های اجتماعی مصون می باشند زیرا هوش هیجانی موجب خودآگاهی ، خودکنترلی ، مدیریت(رابطه)

مهارت های اجتماعی  و… خواهد شد.

ادبیات نظری پژوهش

هوش هیجانی

هوش هیجانی، توانایی درک، توصیف، دریافت و کنترل هیجان ها است.

هر شخص با برخورداری از میزانی از هوش هیجانی در مواجهه با وقایع مثبت یا منفی زندگی به موضع گیری

پرداخته و به سازش با آن ها می پردازد.

انسان با برخورداری ازهوش هیجانی به زندگی خود نظم و ثبات می بخشد به طوری که، اصولا هوش هیجانی

بالا باعث می شود شخص وقایع منفی کمتری را در زندگی تجربه کند.

در اوایل سال ۱۹۸۰، محققان به مفهوم سازی نظام مند ایده ی هوش هیجانی دست زدند.

مشهورترین آن ها، هوش درون و بین فردی گاردنر (۱۹۸۳) و کار استینر (۱۹۸۴) در زمینه ی “سواد عاطفی” بود که سنگ

بنای مفهومی شد که پیتر سالوی  و جان می یر  در سال های ۱۹۹۰- ۱۹۸۹ آن را هوش هیجانی نامیدند.

به تعبیر سالوی و می یر، هوش هیجانی شکلی از هوش اجتماعی است که بیانگر توانایی کنترل احساسات و هیجانات خود

و دیگران، تمایز میان آنها و استفاده از این اطلاعات برای هدایت فکر و عمل است.

براساس مطالعات قبلی، بارون  و همکارانش در سال ۱۹۹۷، هوش هیجانی را به عنوان “هوش غیرشناختی”چنین توصیف کردند:

“مجموعه ای از مهارت های هیجانی و اجتماعی که بر توانایی فرد در مقابله با فشارها و تقاضاهای محیطی تأثیر می گذارد”.

در سال ۱۹۹۶، دنیل گولمن، با انتشار کتاب مشهور خود، نقش قابل توجهی در عمومیت بخشیدن به این مفهوم ایفا کرد.

وی در سال ۱۹۹۸، با توجه به یافته های محققان پیشین، هوش هیجانی را چنین توصیف کرد:

” هوش هیجانی نوع دیگری از هوش است که مشتمل بر شناخت احساسات خویشتن و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیم های

مناسب در زندگی است.

به عبارت دیگر، هوش هیجانی بیانگر توانایی اداره ی مطلوب خلق و خو، وضع روانی و کنترل تنش هاست و در واقع عاملی است

که به هنگام ناکامی در دست یابی به هدف، در شخص ایجاد انگیزه و امید می کند.

 

عصر فناوری اطلاعات عصر انفجار اطلاعات

www.echabok.ir

 

ادامه مطلب…

مطلب قبلی…

دیدگاه خود را وارد کنید