دسامبر 31 2017 ۰comment
صنعت لجستیک و چالش های این صنعت

صنعت لجستیک و چالش های این صنعت

صنعت لجستیک و چالش های این صنعت

صنعت لجستیک و چالش های این صنعت : با توجه به مطالعات لجستیکی انجام شده، چالش های زیادی پیش

روی صنعت لجستیک و حمل و نقل است.

این چالش ها ممکن است نگرانی های برای صاحبان کسب و کارها بوجود آورد که رفع این نگرانی ها به تحقیق،

بررسی و نوآوری احتیاج دارد.

برنده شرکتی است که با پیشرفت تکنولوژی پیشرفت کند و از راه حل های جدید و مقرون به صرفه استفاده کند.

 

۷چالش پیش روی صنعت لجستیک

هزینه های سوخت

یکی از بالاترین هزینه ها در لجستیک، هزینه مربوط به حمل و نقل است که قیمت سوخت می باشد.

افزایش قیمت سوخت باعث افزایش هزینه حمل و نقل می شود. از این رو درآمد شرکت ها کاهش می یابد.

بهبود فرایند کسب و کار

صرف نظر از نیاز به تکنولوژی جدید، این چالش برای چرخه صنعت لجستیک در جهت پیشرفت های جدید در

فرآیندهای کسب و کار است.

استفاده از فرصت های جدید به نظر تحسین برانگیز می رسد اما پذیرش و پیاده سازی آن خیلی کم اتفاق می افتد.

خدمات مشتری بهبود یافته است

مشتریان خواستار دریافت بدون نقص در زمان تحویل کالا هستند.

در حقیقت، با افزایش انتظارات مشتری، تمایل آنها برای پرداخت هزینه بیشتر برای تحویل سریع کاهش یافته است، بطوری که ۶۲ درصد

از مصرف کنندگان تمایلی به پرداخت هزینه ی بیشتر برای تحویل در کمتر از دو روز ندارند. از این رو کیفیت ارسال برای مشتری اهمیت بیشتری دارد.

اقتصاد

با افزایش قیمت سوخت، بحران سرمایه بیشتر شده و با افزایش تقاضای تورم زایی همراه است که موجب آسیب بیشتر به اقتصاد دولت ها می شود.

کمبود راننده و ابقاء آن

استخدام و نگهداری کارکنان با وجود تقاضای کمی که برای آن وجود دارد، از مسائل و مشکلات موجود در این صنعت است.

قوانین و مقررات

مجوزهای حمل درون شهری در اختیار تمام حمل کنندگان نیست و در هنگام حمل با مشکل روبرو می شوند.

فناوری و پیاده سازی آن

در حالی که صنعت بسیاری از مزایای این فناوری ها را درک می کند، برخی از سوالات همچنان در مورد چگونگی پرداخت هزینه های

آن و اینکه چه کسی به پیشرفت ها کمک می کند، ادامه می دهد.

هنوز بسیاری از شرکت ها به فناوری ها از جمله سیستم های کنترلی دسترسی ندارند و در مدیریت کسب و کار خود با مشکل مواجه می شوند.

 

 

 

ادامه مطلب …

مطلب قبلی …

www.echabok.ir

دیدگاه خود را وارد کنید