نوامبر 12 2017 ۰comment
رفتار سازمانی organizational behavior

رفتار سازمانی organizational behavior

رفتار سازمانی organizational behavior

رفتار سازمانی organizational behavior :سوت زنی؛ انجام عملی قهرمانانه یا خیانت به سازمان!؟

با تمام شرایطی که گفته شد عمل سوت زنی فی النفسه یک نوع تصمیم گیری به

انجام یا عدم انجام یک کار است .

تمیز دادن این شرایط و سبک و سنگین کردن وضعیت های پیش روی فرد در عالم واقعیت ممکن است

بسیار سخت باشد. به تعداد موارد بسیار زیادی که در سازمانها و شرکت های مختلف عمل سوت زنی

انجام پذیرفته است به همان تعداد نیز عمل سوت زنی رخ نداده است و این موضوع کاملاً باز می گردد

به نگرش فرد.

من به عنوان یک فرد مسئول نسبت به خودم ، خانواده ام و جامعه ام می توانم کاری را انجام بدهم

یا ندهم و همواره افراد این سوالات را از خود می پرسند که چنانچه این کار را انجام دهم

و اعمال خلافی که در سازمان رخ می دهد را گزارش دهم چه عواقبی در انتظار من خواهد بود ؟

آیا بهتر نیست من نیز مثل خیلی های دیگر و یا مثل همکار صمیمی خودم موضوع پیش آمده را نادیده بگیرم ؟

آیا به همان اندازه که من نسبت به جامعه و اطرافیانم مسئول هستم آنها نیز از عمل من حمایتی

خواهند کرد یا خیر ؟

و دهها سوالی که قبل از انجام عمل سوت زنی در ذهن فرد مطرح خواهند بود .

طبق بررسی های انجام شده و شواهد موجود، به ندرت یک سوت زن توسط همکاران خود به عنوان یک قهرمان

شناخته می شود ! دلایلی چند در این رابطه وجود دارند:

اول اینکه افراد اکثراً به وفاداری و خلوص نیت فرد سوت زن نسبت به سازمان و مدیران آن شک و تردید دارند.

دوم اینکه اغلب فرد سوت زن را به عنوان یک خائن به سازمان و جایی که او در آنجا شاغل است و به آنجا تعلق

دارد تصور می نمایند و هدف او را از افشاء کاری، ضربه زدن به سازمان و شهرت آن و تخریب مدیران سازمان  می دانند .

سوماً اینکه ممکن است هدف فرد سوت زن را از افشاء کاری، جلب توجه و کسب مقام و منصب به حساب آورند .

 

www.echabok.ir

ادامه مطلب …

مطلب قبلی …

دیدگاه خود را وارد کنید