سپتامبر 26 2017 ۰comment
حرکات ممنوعه هنگام مذاکره در سازمان و خارج از سازمان

حرکات ممنوعه هنگام مذاکره در سازمان و خارج از سازمان

حرکات ممنوعه هنگام مذاکره در سازمان و خارج از سازمان

حرکات ممنوعه هنگام مذاکره در سازمان و خارج از سازمان

۱- نگاه کردن به هر جهت غیر از جهتی که مشتری حضور دارد؛
۲- مشت کردن انگشتان؛
۳- دست به سینه نشستن؛
۴- انداختن پا روی پا؛
۵- خاراندن گردن و یقه و لمس کردن بیش از اندازه‌ی گوش و بینی و جاهای دیگر بدن؛

۶- گرفتن انگشتان جلوی دهان؛
۷- شل دست دادن؛
۸- دست دادن طولانی؛
۹- نگه داشتن دست مشتری به زور پس از دست دادن؛
۱۰- لمس بدن مشتری در هنگام صحبت کردن؛

۱۱- تکان دادن انگشت سبابه هنگام صحبت کردن؛
۱۲- بازی با خودکار، لپ تاپ یا هر وسیله دیگر؛
۱۳- عدم تماس چشمی؛
۱۴- ورود به حریم شخصی مشتری؛ (حداقل فاصله را با شخص مخاطب حفظ نکردن)
۱۵- تکیه دادن به صندلی همانند پادشاهان؛

۱۶- تکان دادن پشت سرهم پا؛
۱۷- پوشیدن لباس نامناسب و نامرتب؛
۱۸- همراه داشتن کیف پر از وسایل به اندازه غیر عادی؛
۱۹- عدم بخاطر آوردن اسم طرف مقابل؛
۲۰- عدم همراه داشتن کارت ویزیت؛
۲۱- نشستن قبل از اینکه به شما صندلی شما را نشان بدهند و به شما برای نشستن تعارف کنند.

لطفا برای حمایت از ما عضو کانال تلگرامی ما شوید .

https://t.me/chabokbehkam

دیدگاه خود را وارد کنید