نوامبر 28 2017 ۰comment
توزیع کالا در ایران توزیع کالاها و خدمات

توزیع کالا در ایران توزیع کالاها و خدمات

توزیع کالا در ایران توزیع کالاها و خدمات

توزیع کالا در حوزه ی بازاریابی

توزیع کالا در ایران توزیع کالاها و خدمات :موضوع توزیع در حوزه بازاریابی، جز موضوعاتی است که از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می گیرد.

از جمله هزینه، سلامت، بهنگامی توزیع و .. . اما امنیت و ایمنی توزیع و حمل و نقل نیز موضوعی قابل توجهی می باشد.

دله دزدی و دزدی مشکلاتی هستند که همواره در حمل و نقل وجود دارد.برای مقابله با این مشکلات، استراتژی های امنیتی

مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد.

استفاده از کانتینر برای حمل و نقل نیز یکی از موفق ترین شیوه های حمل و نقل محصول برای ممانعت از سرقت آن توسط دزدان است.

ولی کانتینر هم ممکن است دزدیده شود.

این مورد زمانی اتفاق افتاد که دزدان، یک کانتینر در لس آنجلس را که حامل کفش ورزشی بود به سرقت بردند.

جالب بدانید ارزش هر کفش ۱۴۰ دلار بود.

یک هفته بعد کانتینر دزدیده شده بدون آن که آسیبی به آن رسیده باشد، توسط پلیس پیدا شد.

چرا ؟ چون شرکتهای امریکایی وارد کننده کفش، همواره لنگه چپ کفش ها را در یک کانتینر و لنگه راست را در کانتینر

دیگری حمل و می کنند. دزدان فقط لنگه چپ کفش ها را دزدیده بودند!

توزیع کالا در ایران توزیع کالاها و خدمات

www.echabok.ir

ادامه مطلب …

مطلب قبلی …

توزیع کالا
توزیع کالاها و خدمات
توزیع کالا چیست
توزیع کالا یعنی چه
توزیع کالا و خدمات یعنی چه
توزیع کالا در ایران
توزیع کالا وخدمات
توزیع کالابرگ نفت سفید

توزیع کالا در ایران
توزیع کالا در ایران گذشته، حال و آینده
مشکلات نظام توزیع کالا در ایران
شبکه های توزیع کالا در ایران
نظام توزیع کالا در ایران
سیستم توزیع کالا در ایران
نظام توزیع کالا در ایران پایان نامه
مشکلات توزیع کالا در ایران
توزیع سبد کالا در ایران
توزیع کالای ایرانی

دیدگاه خود را وارد کنید