نوامبر 15 2017 ۰comment
بازاریابی اینترنتی بازاریابی اینترنتی و کسب درامد

بازاریابی اینترنتی بازاریابی اینترنتی و کسب درامد

بررسی کارکرد های بازاریابی عصبی بر رفتار خرید آنلاین مصرف کننده اینترنتی

بازاریابی اینترنتی بازاریابی اینترنتی و کسب درامد : بازاریابی  عصبی:

بازاریابی اینترنتی بازاریابی اینترنتی و کسب درامد :بازاریابی از زمان انسان های اولیه شروع شد.

این علم با تدریس دوره هایی در مورد توزیع و بخصوص کلی فروشی و خرده فروشی در نیمه اول قرن

بیستم درامریکا به عنوان مبحثی جدید مطرح شد.

اقتصاددانان که سرگرم تئوری های خود بودند، از سایر نهاد هایی که در عملکرد اقتصاد موثر بودند غفلت کردند.

منحنی های عرضه و تقاضا فقط نشان دهنده قیمت بودند و زنجیره قیمت ها از تولید کننده تا عمده فروش و خرده

فروش را توضیح نمی دادند، بنابراین بازاریابان اولیه این شکاف های فکری را که از سوی اقتصاددانان نادیده گرفته

شده بود، پر کردند. با وجود این، اقتصاد مادر علم بازاریابی است.

بازاریابی چیزی بیشتر از یک حرفه، علم و یک قالب هنری است.

انجمن بازاریابی امریکا و موسسه بازاریابی انگلستان هر دو به شکلی مستقل روی اعتبار نامه های حرفه ای بازاریابی

کار می کنند.

آنان معتقدند که می توان آزمونهایی را ساخت که بتوان بین بازاریابان شایسته و بازاریابان ناشی تمایز قائل شد.

در عین حال بسیاری از افرادی که بازاریاب حرفه ای نیستند می توانند ایده ای بازاریابی خوبی ارائه کنند.

مفهوم بازاریابی عصبی در سال ۱۹۹۰ توسط روانشناسان در دانشگاه هاروارد مطرح گردید.

در سال ۲۰۰۲ که این رشته برای اولین بار به جهانیان معرفی شد، مناقشات و بحث و جدلهای زیادی را به همراه داشت

اما با به دست آوردن اعتبار و وجهه مناسب در بین افراد حرفه ای امر تبلیغات و بازاریابی، پیشرفت سریعی را آغاز کرد.

امروزه اصطلاح بازاریابی عصب‌پایه آنگونه که در سال ۲۰۰۲ از آن یاد می شد، به کار نمی رود.

بازاریابی اینترنتی بازاریابی اینترنتی و کسب درامد :

در آن زمان تعداد بسیار کمی از شرکت های آمریکایی مثل برایت هوس برای اولین بار از تحقیقات بازاریابی عصب‌پایه

استفاده و لزوم مشورت با متخصصان این زمینه را به شرکت های دیگر توصیه کردند.

در حالیکه روانشناسی عصبی به مطالعه‌ی رابطه بین مغز و کارکردهای روانشناسی- شناختی آن می پردازد، بازاریابی

عصبی بر لزوم در نظر گرفتن بررسی رفتار مصرف کننده از دیدگاه مغز انسان تاکید می ورزد.

این تکنولوژی در مورد مدلی بحث می کند که در آن بخش اصلی پیکره ی فکری فعالیت بشری (بیش از ۹۰%)،

در ناحیه ی ناخوداگاه مغز انسان اتفاق می افتد که این اتفاق با  آگاهی کنترل شده نسبتا کم صورت می گیرد.

به این دلیل، فن شناسان و تکنولوژیست های قوه ی ادراک موجود در بازار تمایل دارند

که تکنیکهای موثری را یاد بگیرند تا با آنها دستکاری موثری در فعالیت ناخداگاه مغز انجام دهند.

دلیل اصلی این کار برانگیختن عکس العمل مورد نظر در قوه ی ادراکی عمیق شخص است.

بازاریابی عصبی در زمره مطالعات بین رشته ای جدید و نو ظهوری است که به درک بهتر عملکرد مغز کمک می کند

و از این طریق موجب بهبود عملیات بازاریابی و فروش می شود.

بازاریابی عصب محور ، مرز میان علوم عصبی ، روانشناسی و   بازاریابی   است  که   بر   واکنش های   احساسی

و   شناختی مصرف کنندگان   به محرک های   بازاریابی تمرکز     دارد.

و هدف آن انتقال بهتر پیام های بازرگانی به دیگران و افزایش احتمال خرید توسط مخاطب است که باعث کاهش بودجه

بازاریابی و تبلیغات می شود.

این نوع از بازاریابی بر اساس تکنیک های نوین رشته ی علوم اعصاب بنا شده است و منجر به شناسایی و درک بهتر

مکانیسم های مغزی مصرف کننده در راستای افزایش کارایی تجاری در سازمان می شود.

شکل زیر ارتباط وابستگی بین بازاریابی عصبی و سایر علوم را نمایش می دهد.

 

www.echabok.ir

ادامه مطلب …

مطلب قبلی …

 

دیدگاه خود را وارد کنید